Andělská cesta

Co mě vedlo k tomu vytvořit Angelic Piano Music a jaká byla moje cesta a cíl?

 

Na počátku mé dlouhé cesty bylo uzdravení z neléčitelné nemoci, které mi zabralo mnoho let a naprosté přehodnocení a změna života a jeho hodnot. Objevení nejrůznějších duchovních směrů, zákonů a technik. Poznávala jsem minulé životy, příčiny a vzkazy nemocí a seznamovala se s anděly a archanděly. Zažila jsem na vlastní kůži jejich léčení, přítomnost a lásku, se kterou k nám přichází, pomáhají nám a učí nás, pokud o to požádáme. Toužila jsem s nimi více pracovat, a to se mi podařilo díky automatické kresbě a písmu a také v meditacích, až nakonec díky jejich vedení a trpělivosti, své empatii a vytrvalosti dokáži cítit jejich přítomnost a přijímat poselství naladěním se na ně. Mými velkými ochránci, učiteli a průvodci jsou archanděl Michael a Rafael a také můj strážný anděl. Často se obracím na Pannu Marii a Ježíše Krista a mám velkou pokoru k jejich obrovské energii a velikosti. Jsem vděčná Bohu a Vesmíru, že mohu toto vše zažívat, a za ten obrovský dar, že s nimi mohu komunikovat a pracovat s nimi.

 

Nějaký čas jsem hledala, jak s anděly a archanděly ještě více pracovat a jak pomáhat lidem. Žádná duchovní technika ale nebyla ta pravá, protože vždy díky něčemu to nebylo ono. Prosila jsem o vedení, aby mi bylo ukázáno, jaká cesta je pro mě nejlepší. Přišlo mi několik indicií, že bych měla vše propojit s hudbou. Až jednou mi má kamarádka Stanislava Marešová vyprávěla o paní, která s anděly pracuje a potřebovala by pomoci s úpravou a aranžemi textů pro sbory, které dostává od andělů. To byl pro mě poslední vzkaz Shora a já naprosto přesně věděla, jak budu moci pomáhat lidem a rozdávat radost! Začala jsem tvořit hudbu v napojení na anděly a s jejich laskavým vedením a láskou mi předávají své poselství a léčivý záměr skrze mé prsty a mou duši, jež se mění ve všechny ty překrásné léčivé tóny, harmonie a skladby. Nikdy nevím název ani poselství, nevím co budu hrát, jak dlouho nebo v jaké tónině. Jsem v té chvíli pouze prostředníkem jako kabel elektrického napětí, kterým prochází energie. Nevnímám okolí a zažívám pouze okamžiky nekonečné radosti, blaženosti a odevzdanosti v náruči lásky a světla. Mohu to přirovnat pouze k pocitu naprostého transu.

 

Každá skladba je jedinečná a neopakovatelná. Obsahuje léčivé vibrace a kódy neslyšitelné pro naše uši a její léčivé účinky sahají až na hranici aury. U každé skladby je připojené poselství andělů, takže hudba je propojená s textem a tvoří tak komplexní zážitek.

 

Čím více jsem hrála, tím více se skladby začaly odlišovat a dostala jsem povolení od andělů, abych začala dělat koncerty a setkání pro lidi. Také jsem mohla začít dělat skladby přímo pro určitého člověka, pokud jsem dostala od andělů svolení. Andělé mě navíc vedli k tomu, abych hudbu spojila s dalšími hudebníky a lidmi, kteří budou v naladění na anděly skrze mě, a díky jejich pomoci a budou tak moci hudbu a poselství přijímat. A dále, abych ji propojila více s mluveným slovem, příběhy a tvořila i meditace.

 

Díky tomu vznikla překrásná spolupráce s vynikající klavíristkou Annou Würtherlovou, ve které jsme spojily dva klavíry dohromady, a díky barevnosti tohoto zvuku znásobily léčivé vibrace a energie hudby. Více o Aničce se dozvíte zde

 

Poselství, obrazy a příběhy od andělů vyprávíme společně se Stanislavou Marešovou a jejím překrásným hlasem, kdy její slova spojená s hudbou pronikají k duši každého posluchače a jsou umocněná emocemi a energiemi hudby. Také je průvodcem našich večerů. Více o ní se dozvíte zde