Koncerty

 • 22. 4. 2020, 19:00Plynutí v proudu rychlých změn dnešní dobyProstor 8, Šmilovského 8, Praha 2

  V. Ptáčková (klavír), slovem provází P. Moučková

  Čas trvání 19:00-21:00 hodin

Proběhlé akce:

 • 28. 2. 2020, 15:00Setkání zaměřená na práci s kamenyCentrum Fontána, Vltavínova 8, Plzeň

  V. Ptáčková (klavír), slovem provází P. Moučková

  Čas trvání 15:00-20:00 hodin

 • 22. 11. 2019, 18:30Plynutí v proudu rychlých změn dnešní dobyCentrum Fontána, Vltavínova 8, Plzeň

  V. Ptáčková (klavír), meditací s terapeutickými  ladičkami provází P. Moučková

 • 7. 6. 2019, 19:00Spojení se svým srdcem a vnitřní silouCentrum Fontána, Vltavínova 8, Plzeň

  V. Ptáčková (klavír), meditací s terapeutickými  ladičkami provází P. Moučková

 • 29. 4. 2019, 19:00Rostliny, hudba, lidé - australské květové esenceGreenPoint Centrum, Dvouletky 529/42, Praha 10

  V. Ptáčková (klavír), S. Marešová (mluvené slovo), host M. Smíšková (lektorka australských květových esencí)

 • 5. 4. 2019, 19:00Propouštění minulosti, žití v přítomnosti, tady a tedCentrum Fontána, Vltavínova 8, Plzeň

  V. Ptáčková (klavír), meditací s terapeutickými  ladičkami provází P. Moučková

 • 9. 12. 2018, 15:00Čakrová meditace a křest meditačního CDKopeckého sady 15, Plzeň

  V. Ptáčková (klavír), meditacemi provází P. Moučková

   

 • 7. 11. 2018, 19:00Na vlnách s andělyTiger Jay's Club, Puchmajerova 21, Praha 5

  V. Ptáčková (klavír), S. Marešová (mluvené slovo)

 • 21. 9. 2018, 15:00Setkání s andělskou hudbou a ladičkamiKopeckého sady 15, Plzeň

  V. Ptáčková (klavír), meditací s ladičkami provází P. Moučková

   

 • 8. 8. 2018, 19:00Letní hudebně-meditační harmonieTiger Jay's Club, Puchmajerova 21, Praha Jinonice

  Koncert uzdravující a relaxační klavírní hudby a hluboké řízené meditace. 

  V. Ptáčková (klavír), S. Marešová (mluvené slovo)

 • 2. 10. 2017, 19:30Na vlnách s anděly - Bytí v lásce, harmonii a jednotěTáborská 317/65, Praha Nusle

  V. Ptáčková a A. Würtherlová (klavír), S. Marešová (mluvené slovo), Z. Seibertová (zpěv)

 • 3. 5. 2017, 19:00Večer hudby a slova - Na vlnách s andělySluneční nám. 2588/14, byt 1002, Praha 5

  Netradiční domácí koncert uzdravující hudby s hlavním tématem Kdo jsme? Jak být sámi sebou?

  V. Ptáčková a A. Würtherlová (klavír), S. Marešová (mluvené slovo)

 • 8. 12. 2016, 20:00Angelic Piano Music s V. Ptáčkovou a A. WürtherlovouKorunní 16, Praha

  Jedinečná léčivá hudba od andělů za zvuků dvou klavírů Veroniky Ptáčkové a Anny Würtherlové. Live video jedné ze skladeb najdete zde:

  www.angelicpianomusic.cz/videa/odpusteni

Na vlnách s anděly – večery hudby a slova

 

Hudba je od nepaměti považována za jednu z nejléčivějších energií vůbec a není snad duchovní tradice, v níž by neměla posvátnou, magickou a povznášející funkci. Hudba je klíč k vibrační paměti, klíč k odemykání pokladů uložených v našem srdci. Tóny v hudbě nám mohou přinést zpět naše hluboce uložené a zapomenuté věci. Podobně působí i vibrace slova.

Ze všech umění je hudba nejdokonalejší, protože osloví naši Duši bez pomoci rozumu. Hudba je jako most mezi rovinami fyzickými a nebeskými.

Díky vibracím a záměru se můžeme dostat dovnitř sebe a léčit se. Ale co skutečně léčí, je vibrace lásky, která se na těchto vlnách nese. Každý z nás to může udělat, není to žádné kouzlo. Základními principy léčivého zvuku jsou resonance, melodie, harmonie, energie - můžeme tím vyvolávat fyziologické a duchovní změny v sobě samých a i v druhých lidech, pomoci odhalit příčinu fyzického problému skrytého v jiných energetických hladinách. Nejvyšším cílem hudby je spojit naši Duši se svou božskou přirozeností, s vibracemi Vesmíru. Využijme ji jako prostředek k hluboké harmonizaci těla i mysli, impuls na cestě osobního rozvoje a objevování hlubších aspektů vlastního bytí. Kdo jsme? Jak být sami sebou?

Cesty k tomuto poznání a k harmonii jsou různé. My chceme využít láskyplné energie hudby a slova, která vzniká inspirována anděly, kteří nám pomáhají. Dovolme si využít léčivé síly vibrací, nechme je na sebe působit a zkusme se jim odevzdat s důvěrou. Může to být cesta k sobě samým, svému tvůrčímu potenciálu a poslání - s pomocí andělů nebo obecně s pomocí Vesmíru či Boha…

 

Při našich koncertech klavírní andělské uzdravující hudby jsou vždy jiné energie díky lidem, kteří ten den přijdou. Hudba vzniká přímo na místě skrze naladění se na posluchače a na anděly, kteří zvolí záměr a téma, na něž andělská hudba vznikne. Každá skladba je nová, rozdílná, neopakovatelná. Veronika Ptáčková nikdy neví, jaké tóny bude hrát, jak skladba bude znít. Jen její naladění a otevřené srdce a mysl ji vedou. Hudba může vzniknout i přímo na žádost člověka a pro konkrétní problém, pokud andělé dají souhlas. Jen několik skladeb je natolik univerzálních, že je lze hrát opakovaně během vystoupení. Pokaždé se ale mohou v něčem lišit.

Hudba je úzce spojená se slovem, a tak i zde dochází k jejich vzájemnému spojení. Díky andělskému vedení Veronika tvoří hudbu k textům a básním Stáni Marešové, která je přijímá od andělů, nebo naopak vznikne text hudbou inspirovaný. Vesmír a andělé vždy určují, na jaké téma. Vždy je neznámé do poledního okamžiku a zvoleno jako to nejvhodnější pro okruh posluchačů, kteří v daný den přišli.

 

Poselství andělů k uzdravující hudbě (přijato a zapsáno Veronikou)

 

My andělé jsme stále okolo Vás, jsme stále nablízku, čekáme jen na impulz, kterým nám naznačíte, že můžeme vstoupit do Vašeho života. Nade vše Vás milujeme a velmi si Vás vážíme za to, že jste zde na Zemi a procházíte tak těžkými zkouškami. Máte svobodnou vůli, a proto nemůžeme zasahovat, dokud nejsme požádáni. Díky hudbě a jejím tónům můžeme rozdávat radost, pomáhat a tak láskyplně vstupovat do Vašich životů. Skrze hudbu můžeme nastolit harmonii hluboko na úrovni Vaší duše a léčit Vaše trápení, nemoci, smutek a bolest, kterou si nosíte ve Vašich srdcích a duši z nejrůznějších příčin. Můžeme Vás obejmout tóny a silnými energiemi lásky a poselstvím, které je v hudbě obsažené. Prostřednictvím duší, které si zde na Zemi už prošly těžkými zkouškami a velmi na sobě pracují, můžeme předávat léčivou milující hudbu. Každý tón, každá vibrace, vše je pečlivě naplánované a v každé skladbě jsou ukryté léčivé kódy, které jsou Vaším sluchem neodhalitelné. Řady těch, kteří budou hudbu předávat, se rozšiřují a stejně tak i zástupy těch, kteří se skrze tuto hudbu léčí. Milujeme Vás, jsme stále s Vámi.