Poslové Světla

Autorkou textu s andělským poselstvím je Stanislava Marešová:

Přicházíme na svět z láskyplného Světla. Naše duše se rozhodla žít tady na Zemi, a tak jsme se zrodili v lidském těle.
Zpočátku si ještě pamatujeme, kdo jsme, odkud jsme přišli a proč. Radujeme se z každého nového objevu. Maminčina náruč, její vůně, chuť mateřského mléka. Otcův hlas a jeho silné paže. Rozmanité smyslové prožitky. S prvními krůčky a slůvky poznáváme svět. Je tak krásný a my jsme v úžasu. Tak tohle je ono? Vidíme spřízněné duše, s nimiž jsme uzavřeli dohodu o společné cestě. Povídáme si s vílami a jinými kouzelnými bytostmi, známe své anděly strážné. Světlo v našem srdci stále svítí a hřeje. Vše je, jak má být, je to jednoduché, jasné.
Pak ale, jak rosteme, stárneme, z různých důvodů často spojení se svou duší, se svým srdcem  ztratíme, a zapomeneme. Snažíme se žít řízeni rozumem, vůlí, okolním světem. Někdy to hodně bolí, máme strach a jsme smutní. Jak žít, abychom byli šťastní? Světlo v nás jako by pohaslo, nevnímáme ho. Ale v našem srdci stále svítí, vyživováno láskou Stvořitele. Stačí si jen vzpomenout.
Všude kolem nás jsou andělé. Většinou je ani nevnímáme, ale někdy na sebe vezmou lidskou podobu. Chrání nás, pečují o nás, rozveselují nás a osušují nám slzy, když pláčeme. Andělé - Poslové světla. Snaží se o to, abychom se rozpomněli na Světlo v nás. Připomínají se různými znameními. Stačí být jen pozorní a všímat si. Otevřít své srdce lásce, kterou nás neustále zahrnují. A pokud si to přejeme a dovolíme si to, vzpomeneme si. Vzpomeneme si na Světlo, z něhož jsme přišli, na to, kdo jsme a proč jsme tady, na Zemi. Světlo v nás ožije, mění se v lásku a ta prozáří každičkou chvíli našeho života.
Rozdávejme lásku a radost spolu s anděly. I my můžeme být Posly Světla.

Videa